„Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian. Biografia” – Piotr Łopuszański

Z twórczością Bolesława Leśmiana na różnych etapach edukacji spotykaliśmy się. Kiedy też zakochujemy się i przychodzi do wyznawania uczuć (choć struktura wiadomości sms nie bardzo na to pozwala) mniej lub bardziej świadomie posiłkujemy się cytatami z wierszy Leśmiana. Najbardziej znany jest z cyklu swoich erotyków. Za życia udało mu się wydać zaledwie trzy tomy wierszy. Dziś dla wielu to największy poeta XX wieku. Współcześnie wyprzedzając popularnością bardziej płodnych poetów tamtych czasów.

Piotr Łopuszański od ponad 30 lat bada życie i twórczość Bolesława Leśmiana. Zwieńczeniemtej zażyłości z poetą, ale miejmy nadzieję, że nie ostatnim słowem, jest biografia „Bywalec zieleni. Bolesław Leśmian. Biografia”. W Polsce i na świecie ukazywały się pomniejsze książki opisujące jego życie. Jednak praca Łopuszańskiego jest szczegółowym opisem działalności autora Łąki.

W książce chronologicznie przedstawiono dzieje Leśmiana od narodzin do śmierci. Jednak na tych ramach kończy się sztampowość biografii. Opowieść o jednostce przeplata się z fragmentami poezji, klechd i relacji innych osób. Studium Łopuszańskiego to również szeroka perspektywa epok, w których przyszło działać i pisać Leśmianowi.

Autor „Bywalca zieleni…” nie tworzy mitu poety oddanego swoim muzom. Skupionego wyłącznie na pisarskiej pracy. Zazwyczaj to zwykłą codzienność, uczucia i doświadczenia przelewał Leśmian na papier. Jest to obraz człowieka, który żył ponad stan, kochliwego, niewiernego jednej kobiecie. Jak żył tak też tworzył. W niewielkiej posturze, w nudnym zawodzie tkwiła osobowość, która przede wszystkim uczucia stawiała ponad rozum i je opiewała w swojej poezji. Łopuszański idąc w ślad za Leśmianem pokazuje również etapy jego twórczości. Widać z czego brał wzorce, co lub bardziej kto, w tym czasie go fascynował. Łopuszański porusza także tematy trudne, stara się z pewnymi pytaniami czy zagadnieniami rozprawić raz na zawsze, żeby już nie było wątpliwości. Czyni to bardzo wymownie, choćby kwestia asymilacji żydowskiej rodziny Lessmanów. Pokazuje źródła, relacje mu współczesnych świadków czy innych badaczy. Jeżeli jest możliwe podpiera się twórczością samego poety. Można w ten sposób spojrzeć na wiersze z innej perspektywy.

Książka jest nie tylko biografią poety, ale przedstawia panoramę czasów, w których żył i tworzył. Pokazuje wiele nieznany faktów z jego życia, Łopuszański sięgając i odkrywając nowe źródła przybliża, nam współczesnym tę wyjątkową postać. Może jego krótkie życie nie było bardzo barwne, momentami dość schematyczne, podobne do życia wielu z nas. Jednak w tej zwyczajności Leśmian potrafił stworzyć swój wyjątkowy świat, którego rąbek odkrył dla nas w swojej twórczości. Warto sięgnąć do książki Piotra Łopuszańskiego, żeby odkryć Bolesława Leśmiana i razem z nim stać się bywalcem w jego świecie.